Administratie

Administratie, startersbegeleiding, VVE Beheer en meer. U leest erover op deze pagina.

Midden- en Kleinbedrijf

Administratie

Wij ontlasten de ondernemers op het gebied van hun bedrijfsadministratie. Op die manier kan de ondernemer zich bezighouden met datgene waar zij goed in zijn. Bij veel ondernemers voelt het voeren van de administratie als een tijdrovende last. Bovendien vereist het voeren van een administratie vaak specifieke kennis, die bij de ondernemers niet altijd aanwezig is. Fiducia Accounting neemt deze zorgen bij de ondernemer weg.

Daarnaast verzorgen wij uw aangifte omzetbelasting en intracommunautaire prestaties en – indien gewenst – ook uw salarisadministratie.

Jaarrekening

Wanneer het jaar ten einde loopt, stellen wij de jaarrekening voor u op. De jaarrekening is de financiële verantwoording van uw bedrijf. De jaarrekening is een belangrijke bron van informatie voor u, maar ook voor de belastingdienst of uw bank. Dit vereist de nodige deskundigheid. Fiducia Accounting stelt uw jaarrekening op deskundige wijze samen.

Startersbegeleiding

Een startende ondernemer weet vaak niet hoe ze een administratie moeten bijhouden. Fiducia Accounting begeleidt de starter: hoe lever ik de stukken aan? Waar moet een verkoopfactuur aan voldoen? Wat doe ik met een inkoopfactuur? Alleen maar betalen of moet ik nog ergens anders op letten? Op al die vragen geven wij antwoord. Lukt het écht niet zelf? Dan komen wij graag naar u toe.

 

VVE Beheer

Voor Verenigingen van Eigenaren kunnen wij het beheer in de ruimste zin van het woord uitvoeren. Ook voor de vermogende particulier kunnen deze diensten worden verleend.
In de onderstaande paragrafen ziet u een overzicht van de mogelijke diensten.

Financieel/Administratief management

– Incasso huren of VvE bijdrage
– Verwerking in-en uitgaande kasstromen
– Opstellen jaarplan c.q. exploitatiebudget
– Opmaken servicekosten afrekening
– Jaarlijks opstellen van de jaarstukken
– Beheer verzekeringsportefeuille
– Liquiditeitsprognose en -beheer
– Budgetbewaking
– Debiteurenbewaking

Juridisch / Organisatorisch management

– Organiseren en bijwonen ledenvergadering
– Agenderen en notuleren van de ledenvergadering
– Voeren van een ledenadministratie
– Inrichten administratie en archief
– VvE vertegenwoordiging naar derden m.b.t. administratief beheer

Technisch management

– Het afwikkelen van technische klachte
– Voorbereiden en begeleiden van groot onderhoud
– Jaarlijks inspecteren en inventariseren van voorkomende onderhoudszaken
– Opstellen meerjarenbegroting
– Inkoop facilitaire diensten